Drukuj

Dla Kogo?

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby dorosłe w wieku 18-64 lat, bez względu na ich status na rynku pracy (osoby pracujące, bezrobotne, nieaktywne zawodowe) zamieszkujące teren Powiatu Miasta Opole, które wyrażą chęć skorzystania z doradztwa edukacyjno – szkoleniowego.
Usługa doradztwa edukacyjno – szkoleniowego obejmuje:

  • wstępne spotkanie z doradcą edukacyjno-szkoleniowym polegające na rozeznaniu sytuacji problemowej każdej osoby, a zwłaszcza: określeniu potrzeb i oczekiwań klienta, poinformowania o możliwości skorzystania ze wsparcia wraz z przedstawieniem korzyści płynących z udziału w doradztwie edukacyjno-szkoleniowym,
  • indywidualne poradnictwo edukacyjno-szkoleniowe polegające na pogłębionej diagnozie potrzeb klienta, analizie informacji o usługach edukacyjnych, przekazaniu zindywidualizowanej oferty edukacyjnej polegającej na doborze 2 alternatywnych ścieżek szkoleniowo-edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami, kompetencji i predyspozycjami danej klienta,
  • monitoring i opiekę na etapie kształcenia polegające na monitorowaniu przez doradcę edukacyjnego postępów klienta w realizacji ścieżki szkoleniowo-edukacyjnej oraz zapewnieniu wsparcia w zakresie eliminowania barier w kształceniu.

Dodatkowo każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać z bazy ofert o usługach edukacyjnych oraz brać udział w otwartych dniach edukacyjnych oraz targach ofert edukacyjnych.

Nasza oferta bezpłatnego doradztwa edukacyjnego jest dla Ciebie jeśli:

  • uczysz się, wybierasz zawód

nasi doradcy pomogą Ci poznać twoje mocne strony, doradzą jak dobrać ścieżkę edukacyjna dopasowaną do Twoich predyspozycji i zainteresowań. Tylko ciągłe kształcenie pozwala pozostać na rynku pracy, pobierz formularz zgłoszeniowy i zgłoś się do projektu już dziś.

  • jesteś absolwentem lub pracujesz mniej niż 3 lata

chcesz się dowiedzieć, jak efektywnie poruszać się po rynku pracy, jak skutecznie konkurować z osobami o większym doświadczeniu. Nasi doradcy pomogą Ci wybrać optymalne rozwiązania dla dalszego kształcenia, pobierz formularz zgłoszeniowy i zgłoś się do projektu już dziś.

  • pozostajesz bez pracy, jesteś matką wychowującą dziecko

doradzimy Ci jak zdobyć nowe kompetencje, jak znaleźć kursy i szkolenia, które ułatwią powrót na rynek pracy, pomożemy Ci w przekwalifikowaniu i podniesieniu umiejętności. Podpowiemy, jaki kierunek rozwoju jest dla Ciebie najlepszy, pobierz formularz zgłoszeniowy i zgłoś się do projektu już dziś.

  • pracujesz ponad 3 lata

i czeka Cię praca do 75 roku życia... już teraz przygotuj się do zmian, i zdobądź nowe kompetencje. Nasi doradcy pomogą Ci podjąć decyzję i poznać możliwości rynku edukacyjnego, pobierz formularz zgłoszeniowy i zgłoś się do projektu już dziś.

  • masz ponad 50 lat

i chcesz utrzymać aktywność zawodową. Warto wykorzystać Twój potencjał i doświadczenie zawodowe. Zapraszamy Cię na spotkania z naszymi doradcami. Pomożemy Ci znaleźć kursy, szkolenia i podnieść kwalifikacje, pobierz formularz zgłoszeniowy i zgłoś się do projektu już dziś.

Pliki do pobrania:

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes