Drukuj

Zapytanie ofertowe opracowanie, produkcja i emisja spotów radiowych oraz audycji radiowych

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia wykonawcy opracowania, produkcji i emisji spotów radiowych oraz audycji radiowych do projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Termin złożenia:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 6 sierpnia 2013 r. do godziny 12.00

UWAGA!

Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego. Niezbędne szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe na opracowania, produkcji i emisji spotów radiowych oraz audycji radiowych (kod CPV 92200000-3 usługi radiowe i telewizyjne)

 Zapytanie ofertowe – spoty i audycje_radiowe

Prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego oraz z jego załącznikami, które są do pobrania poniżej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zasięgu oferenta

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Opole, 23 lipca 2013 r.

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes