Otwarte dni edukacyjne

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w ramach projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan" zaprasza wszystkich zainteresowanych na „Otwarte dni edukacyjne", które odbędą się 11 marca 2015 r. w hotelu Mercury na ul. Krakowskiej 57-59.
Projekt ma na celu promowanie kształcenia ustawicznego czyli podnoszenia swoich kwalifikacji przez całe życie.
Celem jest również usprawnienie komunikacji pomiędzy dostarczycielami usług edukacyjnych a ich odbiorcami.
Otwarte dni edukacyjne to okazja do bezpośredniej promocji i prezentacji oferty edukacyjnej placówek oświatowych , uczelni wyższych jak również firm szkoleniowych. to również możliwość wymiany doświadczeń edukacyjnych.
Uczysz się, wybierasz zawód, jesteś absolwentem, nie masz pracy i chcesz coś zmienić weź udział w otwartych dniach edukacyjnych.

Skorzystaj z konsultacji doradców edukacyjno – zawodowych

Zapraszamy
11 marca 2015r.
Hotel Mercury w Opolu
ul . Krakowskia 57 - 59
w godz. od 8.00 do 16.00

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes