Spotkanie z doradcami edukacyjno- zawodowymi

Zapraszamy studentów do Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 31 w dniu 26 listopada 2014r. w godz. od 8.00 – 16.00 na spotkanie z doradcami edukacyjno- zawodowymi.
Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość na miejscu skorzystania z indywidualnych konsultacji .

A4

Otwarte dni edukacyjne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 16 października 2014 r. do Hotelu Mercury w Opolu przy ul . Krakowskiej 57 - 59 w godz. od 8.00 do 16.00 na Otwarte dni edukacyjne.
Otwarte dni edukacyjne to okazja do bezpośredniej promocji i prezentacji oferty edukacyjnej placówek oświatowych , uczelni wyższych jak również firm szkoleniowych, to również możliwość wymiany doświadczeń edukacyjnych oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy dostarczycielami usług edukacyjnych a ich odbiorcami.
Uczestnicy otwartych dni edukacyjnych na miejscu będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcami edukacyjno – zawodowymi.
Na miejscu można również wypełnić formularz zgłoszeniowy i umówić się na godzinne spotkanie z doradcą.

Zapraszamy 16 października do hotelu Mercury w Opolu.

Targi Usług Edukacyjnych

Kształcenie ustawiczne jest jednym z filarów dynamicznego rozwoju gospodarki. Rozwój nowych technologii, przemiany społeczne, oraz rosnąca konkurencja na rynku pracy to tylko niektóre z czynników wpływających na konieczność ciągłego doskonalenia się oraz poszerzania posiadanej wiedzy i umiejętności. Pomimo rosnącej świadomości znaczenia procesu kształcenia ustawicznego, wciąż jeszcze istnieje wiele barier, które utrudniają aktywność edukacyjną dorosłych. Bariery te to często brak motywacji, środków finansowych czy też niewielka wiedza na temat możliwości dokształcania się.
Projekt „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan" realizowany przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest próbą odpowiedzi na te problemy. Jednym z celów projektu jest ułatwienie mieszkańcom Opola dostępu do informacji o możliwościach kształcenia, zwiększenia motywacji do dalszego rozwoju edukacyjnego, a w konsekwencji wzmocnienie potencjału Uczestników projektu na rynku pracy.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Opola na Targi Usług Edukacyjnych, które odbędą się 26 września na Placu Wolności w Opolu. w godz. 8.00 – 16.00.
Targi to okazja do bezpośredniej promocji i prezentacji oferty edukacyjnej opolskich placówek oświatowych, uczelni wyższych jak również firm szkoleniowych.
Zapraszamy

PlakaTTARGI

24 czerwca zapraszamy na Targi Edukacyjne

W dniu 24 czerwca zapraszamy na kolejne Targi Edukacyjne, które odbędą się na Placu Wolności/Ul. Krakowska w godzinach od 8:00 do 16:00.
Targi to okazja do bezpośredniej promocji i prezentacji oferty edukacyjnej placówek oświatowych , uczelni wyższych jak również firm szkoleniowych.
Targi to również możliwość wymiany doświadczeń edukacyjnych
Obecna sytuacja na rynku pracy jest trudna i ulega ciągłej zmianie.
Chcielibyśmy aby organizowane przez nas Targi Edukacyjne stały się inspiracją i dawały wsparcie mieszkańcom Opola w aktywnym planowaniu i realizowaniu swojej ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego.
Uważamy, że Targi to ciekawa oferta:

  • dla ludzi młodych i niedoświadczonych zawodowo, którzy stoją przed decyzją wyboru odpowiedniej ścieżki edukacyjnej,
  • dla osób powracającym na rynek pracy: np.: kobietom po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, które stoją przed wyzwaniem godzenia życia zawodowego i osobistego
  • dla osób aktywnych zawodowo, pracujących, które podjęły decyzję o przekwalifikowaniu się i poszukują odpowiedniego dla siebie szkolenia,

Już dziś serdecznie zapraszamy

PlakaTE-3b-2406

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes