Targi Usług Edukacyjnych

Kształcenie ustawiczne jest jednym z filarów dynamicznego rozwoju gospodarki. Rozwój nowych technologii, przemiany społeczne, oraz rosnąca konkurencja na rynku pracy to tylko niektóre z czynników wpływających na konieczność ciągłego doskonalenia się oraz poszerzania posiadanej wiedzy i umiejętności. Pomimo rosnącej świadomości znaczenia procesu kształcenia ustawicznego, wciąż jeszcze istnieje wiele barier, które utrudniają aktywność edukacyjną dorosłych. Bariery te to często brak motywacji, środków finansowych czy też niewielka wiedza na temat możliwości dokształcania się.
Projekt „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan" realizowany przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest próbą odpowiedzi na te problemy. Jednym z celów projektu jest ułatwienie mieszkańcom Opola dostępu do informacji o możliwościach kształcenia, zwiększenia motywacji do dalszego rozwoju edukacyjnego, a w konsekwencji wzmocnienie potencjału Uczestników projektu na rynku pracy.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Opola na Targi Usług Edukacyjnych, które odbędą się 26 września na Placu Wolności w Opolu. w godz. 8.00 – 16.00.
Targi to okazja do bezpośredniej promocji i prezentacji oferty edukacyjnej opolskich placówek oświatowych, uczelni wyższych jak również firm szkoleniowych.
Zapraszamy

PlakaTTARGI

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes