Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL rozpoczyna realizację projektu pn. „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3.Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji

Wkrótce więcej informacji

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes